Tanácsok olasz nyelvet tanulóknak

- A nyelvtanuláshoz is kellően barázdált agy kell, mint minden intellektuális tevékenységhez. És persze idő is. Az ún. nyelvérzék hiánya nem kizáró ok. Kétségtelen, van, aki könnyebben, van, aki nehezebben tanul nyelveket. Arra fogni a nyelvtudás hiányát, hogy valakinek "nincs nyelvérzéke" - nem lehet.

- Jó, ha szépen is beszéljük az adott nyelvet. De jobb rondán jól beszélni, mint szép kiejtéssel hibásan makogni. Természetesen még ronda kiejtéssel makogni is sokkal jobb, mint egyáltalán nem tudni idegen nyelvet.

- A szép kiejtés összefüggést mutat a zenei hallással. Az igazán nagy operaénekesek, legyen akár spanyol, amerikai, orosz vagy magyar az anyanyelvük, olaszul olasz kiejtéssel, németül német kiejtéssel, franciául francia kiejtéssel énekelnek. Sajnos a magyarok többsége leginkább mindent magyaros kiejtéssel énekel.

- A mi magyar nyelvünkben használt hangok jó alapot adnak bármelyik idegen nyelvhez. Az olaszban nincsenek olyan szembeötlően másféle hangok, mint a franciában, németben, angolban, spanyolban, oroszban.

- Az, hogy valaki az órán megértett egy olvasott szöveget, vagy egyszer hallott egy szót, nem garancia arra, hogy az be is vésődik, meg is erősödik, és aktív tudás, aktív szókincs lesz belőle. Sok, ismétlő jellegű, olykor monoton (drill), megerősítő gyakorlásra van szükség. Gondoljunk a sportra vagy a zenetanulásra.

- Kezdőknek nem érdemes rohanni és nagy iramban átszáguldani a tankönyveken. Idő kell a tanult anyag beépüléséhez, leülepítéséhez, megerősítéséhez, elmélyítéséhez. Alap kell a háznak, máskülönben összedől. Középiskolákban sokszor túl nagy léptekben szoktak haladni a nyelvórákon, talán az előirányzott tanmenetek miatt. Ugyanez előfordul sok tanfolyamon is.

- A tanult nyelvet gyakorolni kell, valamilyen formában foglalkozni kell vele, mert könnyen lehet felejteni, gyorsan és sokat. Sok mindenből lehet tanulni, szinten tartani: tévénézéstől kezdve villamoson való utazás közben gyártott mondatokon át dalszövegek tanulmányozásáig és lefordításáig.

- Az olasz nyelv struktúrája, szerkezete más, mint az angolé. Az angollal hamarabb tud az ember helyesen önálló, értelmes mondatokat mondani. Hamarabb ad sikerélményt. Mivel az olaszban léteznek nemek, azaz mindig mindent mindennel egyeztetni kell egyes- és többesszámban, valamint hím- és nőnemben, ezenkívül teljes igeragozás van, és persze rengeteg kivétel és rendhagyóság, ez a sikerélmény később érkezik el. De kiegyenlítődnek a nyelvek.

- Minden idegen nyelv segíti a másikat. Az idegen nyelvek másik agyféltekén "sorakoznak", mint az anyanyelv.

- Nyelvet felnőttként nem úgy tanul az ember, mint gyerekkorban. Egy tudatos, a magyar anyanyelvéhez és a korábban tanult idegen nyelvekhez viszonyító felnőtt másképp tanul, mint egy utánzó kisgyerek. Nyelvtant mindig magyarul magyarázok, magyar anyanyelvűként tanítok magyar anyanyelvűeket. Nyugodtan meg lehet magyarul szólalni egy nyelvórán.

- Aki a "kommunikáció, szóbeli kommunikáció" bűvszavakat hangsúlyozza, és azt hiszi, hogy önálló gondolatok kifejezését feltételező nyelvtudásra szert lehet tenni sok-sok szövegolvasás, ide-oda fordítás, fogalmazás és nyelvtani feladatok megoldása nélkül, az nagy tévedésben van.

- A magánóra merőben más, mint a csoportos óra. A magánórán könnyebben kiderül, hogy mit tud valaki és mit nem. Nem lehet ui. elbújni, mint egy csoportban, ámítani önmagunkat és a másikat. Mert nem a másik vagy a harmadik fogja elmondani, megoldani, lefordítani, elragozni stb. azt, amit kell.

- A magánóra nagyobb megterhelés mind a tanárnak, mind a tanulónak. Nincsenek pihenő üresjáratok, mert csak ketten vannak. Ezt a megterhelőbb, koncentrált figyelést maximum 90 percig képes eredményesen folytatni az ember - legyen az asztal bármelyik oldalán. És nem akárkivel. Nagyon fontos a kölcsönös szimpátia, affinitás, közös hullámhossz.

- Mindenfajta tanulásnak megvan az előnye és hátránya. Nyelvet mindenképp jó tanulni: csoportban, kiscsoportban, magántanártól, egyedül otthon, anyanyelvi tanártól és nem anyanyelvi tanártól stb. Ezek nem takarnak eleve minőségi különbségeket. Kontárok, kevésbé jó, vagy kitűnő szakemberek léteznek minden szakterületen és minden nemzetben.

- Sokan azt hiszik, hogy a magánóra hatékonysága annyiszorosa a csoportos óráénak, mint ahányan esetleg a csoportban tanulának. Ha nyolcan, akkor a nyolcszorosa stb. Ez nem így működik. Senki nem tud betölteni tudást a másik fejébe a másik aktív közreműködése nélkül. És főleg nem nyolcszoros, kilencszeres, tízszeres stb. gyorsasággal. 

- Egy jó kezdő szintű óra, egy eredményes korrepetálás-felzárkóztatás nem sokkal kisebb teljesítmény a tanártól, mint egy felső szintű tolmácsgyakorlat. Újrakezdőket pl. kifejezetten nehéz tanítani, felmérni és pótolni a bárhol előforduló hiányosságokat. Tehát nem csupán a nyelvi szint határozza meg az árat. 

- A magánóra nem egy egyszemélyes tanfolyam. Aki azt várja el egy magánórán a tanártól, hogy az egy előre megtervezett tanmenet szerint haladjon rendületlenül, s eközben százával osztogassa a fénymásolt papírokat, félreértett valamit. Súlyos tévhit, hogy a fotokópiák mennyisége, az innen-onnan kimásolt papírhalmazok növelése egyenes arányban volna az eredményességgel, tudással.  

- Az igazi nagy világnyelvek mellett, azaz az anyaországon kívül is hatalmas területeken beszélt nyelvek mellett - mint amilyen az angol, spanyol, francia - az olasz "kisnyelvnek" számít. Örömet, elismertést, jó érzést vált ki az olaszokból, ha valaki a nyelvüket beszéli. Ez praktikusan is érezhető: ösztöndíjakban, lehetőségekben. Kereskedelmi partnereink között is kiemelkedő helyet foglalnak el.

- Azok a magántanítványaim, akik második vagy harmadik nyelvnek választották az olaszt, nem bánták meg. Mert angolul, németül bárki tudhat. De angolul, németül, és - habcsóknak a tortán - még olaszul is, nem mindenki! Márpedig Olaszország - a kereskedelemben, a kultúrában, de pl. a NATO-n belül is - hagyományosan, fontos ország nekünk, magyaroknak.

- Az olasz kultúra - legyen az a zene, a képzőművészet, az építészet, az irodalom, a filmművészet, a gasztronómiai vagy az öltözködési kultúra, a dizájn, a tudományos gondolkodás a filozófiától a fizikáig stb. - annyi értékkel és szépséggel járult hozzá az egyetemes kultúrához, hogy mindenki megtalálhatja belőle azokat a szeleteket, amelyek a nyelv tudásának birtokában még nagyobb örömöt fognak számára okozni.


©Kövendy Katalin